Annual Reports (Dutch)

You can download our annual reports (in Dutch) here:

Annual report 2014

Annual report 2015

Annual report 2016

Annual report 2017

Annual report 2018

Annual report 2019

Annual report 2020

Annual report 2021

Annuel report 2022


De stichting HEBI, Hemel Baby Incubator heeft het volgende fiscale nummer: NL8173.73.445.B01.
Alle medewerkers, leden van het bestuur alsmede de leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.
Dit houdt ook in dat onkostenvergoedingen, van welke aard dan ook, met hoge uitzondering worden toegekend.