/imagecache/original/uploads/2020/08/unknown.png

Algemene informatie
De HEBI Foundation is ingeschreven als Stichting Hebi, Hemel Baby Incubator, in de Kamer van Koophandel op 23 oktober 2006 onder nummer 24403418. RSIN 817373445. Fiscaal nummer NL8173.73.445.B01

Adres werkplaats:
Bovendijk 153
3045 PD Rotterdam

website www.hebi-incubator.org
mailadres info@hebi-incubator.org

Inleiding
De HEBI Foundation is opgericht om het levenswerk van Dr. O.J.S. van Hemel op professionele wijze voort te zetten en uit te breiden. In meer dan vijfentwintig jaar heeft Oscar van Hemel de zuigelingensterfte in minder ontwikkelde gebieden teruggedrongen door een couveuse te ontwikkelen die uiterst geschikt en doelmatig is voor de gebieden waar nog weinig ontwikkeling is.

Doelstelling
De algemene doelstelling , conform de statuten, is het in leven houden van pasgeboren kinderen. De stichting beoordeelt aanvragen uit het doelgroepgebied voor eenvoudige, maar sterke apparatuur en geeft instructies voor de installatie van de couveuses en light therapy units.

Actueel beleidsplan
Uit de evaluatie van de gebruikers blijkt dat verdere ontwikkeling van de couveuse gewenst is.

Criteria voor de nieuwe couveuse zijn: gebruikersvriendelijkheid, energiegebruik en gewicht (i.v.m. transport). De foundation stelt hieraan hoge eisen. Er is inmiddels een materiaal gevonden waarmee een nieuwe couveuse kan worden gemaakt. Daarna zal uitgebreid moeten worden getest.

Voor de ontwikkelkosten zijn extra gelden nodig en zullen wij hiervoor sponsors moeten interesseren.

Voor de jaarverslagen verwijzen wij u naar de pagina Annual Reports

Bestuur
De HEBI Foundation is een vrijwilligers organisatie waarbij de vrijwilligers geen enkele geldelijke beloning krijgen.
In de vergadering van 15 maart 2018 is besloten de samenstelling van het bestuur te wijzigen.
René Stout                      Voorzitter
Henriëtte van Wezel     Secretaris
Dick van de Wetering  Penningmeester
Chris Zweers                   lid
Frans Kortekaas             lid


Raad van Commissarissen
Vincent van Hemel      lid
Roelof Pelleboer           lid
Siep Adolfs                     Voorzitter

ANBI Publicatie 2020